คอร์สสมาธิออนไลน์

ง่ายแต่ลึก

เติมสุขให้ใจทุกวัน เติมวันละนิดจิตแจ่มใส
นั่งสมาธิพร้อมกันทั่วโลกได้ทุกวัน
เวลา 20.00 – 21.45 น.

0
จำนวนชั่วโมงหยุดนิ่ง
0
จำนวนวัน

มรรคผลนิพพานอยู่ในตัวเรา

เริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่๗
ด้วยวิธีการหยุดนิ่งเฉยที่ศูนย์กลางกาย
ซึ่งเป็นปากทางที่จะเข้าไปถึงพระในตัว
พอถึงพระในตัวแล้ว
จะเปลี่ยนแปลงจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้
คนโง่กลายเป็นคนฉลาด
สิ่งที่ถูกปกปิดก็จะถูกเปิดเผย
เมื่อเข้าถึงพระในตัว

สุขที่เกิดจากสมาธิ

เป็นสุขที่ไม่ซ้ำกันเลย เป็นสุขที่ยิ่งใหญ่ เป็นอิสระ กว้างขวางใหญ่โตยิ่งๆ ขึ้นไป

นั่งสมาธิออนไลน์

4 ส. สติ สบาย สม่ำเสมอ สังเกต

ให้มีสติ คือ เอาใจมาอยู่กับตัวของเรามาหยุดมานิ่งภายในอย่างสบายๆ ให้ต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน เหมือนเป็นผู้มีราตรีเดียว ทำอย่างสม่ำเสมอทั้งวันทั้งคืนเลย แล้วก็สังเกตว่าเราทำถูกหลักวิชชาไหม ตั้งใจมากเกินไปไหมอยากได้มากเกินไปไหม ระวังหรือเกร็งเกินไปไหมหรือเราไปต่อสู้กับความฟุ้งหรือเปล่า ให้สังเกตเดี๋ยวเราจะพบเหตุแห่งความบกพร่องและช่องทางแห่งความสำเร็จ

เรามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงองค์พระ

ต้องมีฉันทะ รักที่จะเข้าถึงธรรม
รักที่จะมีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายใน
รักที่จะมีความสุข ความบริสุทธิ์
รักที่จะศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต
รักที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า
ที่ลุ่มลึกไปตามลำดับ
หากมีใจรัก มีฉันทะ เราจะทำด้วยความสนุก
บุญบันเทิง เบิกบาน ร่าเริงใจ
ไม่ช้าจะทำกันได้ทุกคน

“ทางสายกลาง”

จะต้องไม่โต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง
ไม่ซ้าย ไม่ขวา มันต้องพอดี…พอดี
เราจะเอาชนะมันตรงนี้แหละ
ถ้าไม่โต่ง…เราจะเข้าไปสู่ภายในได้
แต่มันจะคอยดึงใจเรา
ให้โต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง
เราจึงจำเป็นต้องปล่อยวาง
เพื่อเปิดช่องให้ใจได้รับความสุขบ้าง
เราถึงจะเข้ากลางได้

เหลืออีก จะถึงวันเข้ากพรรษา

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
ความสุขอื่นยิ่งกว่าสงบใจไม่มี

มาเติมสุขให้ใจทุกวัน เติมวันละนิดจิตแจ่มใส มานั่งสมาธิออนไลน์  ร่วมกันได้ทุกวัน พร้อมกันทั่วโลก ณ ห้องซูม คอร์สสมาธิออนไลน์ “ง่ายแต่ลึก”